Op kop met de balanced scorecard

Hoe motiveert je je medewerkers zo dat zij de missie van het bedrijf uitvoeren? Hoe kunt je individuele, organisatorische en multidepartementale initiatieven zo op elkaar afstemmen dat je nog beter aan de wensen van je klant kunt voldoen? In dit boek leest je hoe je met de Balanced Scorecard op een evenwichtige manier de energie, de vaardigheden en de specifieke kennis die je medewerkers bezitten kunt richten op lange-termijndoelstellingen.

In 'Op kop met de Balanced Scorecard' leggen Robert Kaplan en David Norton duidelijk uit hoe je deze managementvisie kunt opzetten en in de praktijk kunt brengen. Met de Balanced Scorecard worden vier categorieën gemeten: financiële prestaties, kennis van de klant, interne bedrijfsprocessen en innovatie en kennisontwikkeling. Je bedrijf is vervolgens in staat te investeren op de lange termijn - in klanten, in medewerkers, in productontwikkeling en in nieuwe systemen - in plaats van zich te richten op snelle resultaten op de korte termijn.

Uitgeverij Atlas Contact, Uitgeverij

Verschijningsdatum 01-07-2006
U houdt misschien ook van