Holacracy

Veel organisaties zouden graag wendbaarder zijn, om sneller te kunnen reageren op wat een veranderende omgeving van ze vraagt. Dit vereist een andere organisatievorm met minder bureaucratie. Holacratie is zo’n organisatievorm.

Holacratie biedt een baanbrekende nieuwe structuur. Het is uitermate actiegericht en problemen worden snel en transparant aangepakt. Werknemers worden expert op hun eigen vakgebied en een volger in het vakgebied van anderen. Ook krijgt elke medewerker een stem, zonder met consensusvorming te werken. Dit zorgt voor veel minder gemiste kansen: innovatieve ideeën of oplossingen voor grote problemen blijven niet meer hangen in politiek of bureaucratisch gesteggel.

Holacratie verbetert de flow op de werkvloer en geeft werknemers een gevoel van empowerment en betrokkenheid. Brian Robertson, de bedenker van deze methode, beschrijft de theorie en praktijk van holacratie. Hij vertelt over organisaties als Zappos, die al met veel succes een holacratische structuur geïmplementeerd hebben, en geeft een helder stappenplan waarmee iedereen met holacratie aan de slag kan.

Met een voorwoord van David Allen, auteur van de bestseller Getting Things Done.

Uitgeverij Atlas Contact, Uitgeverij

Verschijningsdatum 14-07-2015
U houdt misschien ook van