Handboek integriteit en compliance

Het 'Handboek integriteit en compliance' van Marius van Rijswijk biedt u een model waarmee u zowel de wet en regelgeving als de integriteitscultuur van uw bedrijf in kaart kunt brengen, en reikt u gereedschap aan om beide met elkaar in balans te brengen en te houden. De positie van toezichthouders, banken en accountants komt regelmatig in het geding wegens een gebrek aan integriteit of betrouwbaarheid. Ze hebben zich vaak drukker gemaakt met ‘window dressing’ en het afvinken van de compliance-lijstjes dan met het creëren van een integere bedrijfscultuur en werkelijk integer handelen. Helaas levert dit beleid vaak alleen nog maar meer voorschriften van overheidswege en bureaucratische ballast op, en komen we steeds verder te staan van waar deze regels ooit voor bedoeld waren. Tijd om het anders aan te pakken. De focus in dit handboek ligt niet op de regels zelf, maar juist op het leren handelen in de geest van de regels. Hierdoor kunnen medewerkers zelf beslissingen nemen en voelen zij zich weer betrokken bij en verantwoordelijk voor compliance en integriteit.
Uitgeverij Atlas Contact, Uitgeverij

Verschijningsdatum 20-10-2015
U houdt misschien ook van