Worden wij betere mensen?

Vooruitgang in onze tijd: bestaat dat? Er is ontegenzeggelijk vooruitgang geboekt op velerlei levensterreinen: in wetenschap, techniek, economie, zorg, inrichting van de samenleving … Maar is er ook op moreel terrein vooruitgang geboekt? Is ‘de’ mens, ‘het morele dier’, er in de loop der jaren op vooruit gegaan? Zijn wij betere wezens dan onze recente of verre voorouders? In deze bundel buigen vijftien filosofen en ethici zich over deze vragen. Zij onderzoeken de idee van morele vooruitgang, plaatsen die tegen de achtergrond van de grote morele catastrofes in het recente verleden en analyseren wat morele vooruitgang is in de maatschappelijke praktijk van markt, politiek, gezondheidszorg en onderwijs.

Met bijdragen van Govert Buijs, Wim Dubbink, Annemie Halsema, Robert Heeger, Martin van Hees, Frans Jacobs, Pauline Kleingeld, Edwin Koster, Luc van Liedekerke, Suzanne Metselaar, Reinier Munk, Ingrid Robeyns, Doret de Ruyter, Anders Schinkel, Bettine Siertsema, Ad Verbrugge en Guy Widdershoven.

Anton van Harskamp is godsdienstfilosoof en emeritus bijzonder hoogleraar Sociale en Culturele Antropologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Gerben Meynen is universitair docent Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Amsterdam, bijzonder hoogleraar Forensische psychiatrie aan de Universiteit Tilburg en psychiater bij GGZ inGeest, Amsterdam.
Bettine Siertsema is neerlandica en werkzaam bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Uitgeverij VBK Media

Verschijningsdatum 03-11-2015
U houdt misschien ook van
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief