Wereldreligies in kort bestek

In Wereldreligies in kort bestek biedt auteur Hugh P. Kemp een korte toelichting bij de wereldreligies. De religies hebben gedurende de wereldgeschiedenis een stempel gedrukt op volken en samenlevingen, hun politieke keuzes, hun kunst en sociale structuren. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat mensen geloven en waarom. Anders kun je de wereld niet begrijpen. In Wereldreligies in kort bestek worden de belangrijkste thema’s van de grote religies uitgelegd en toegelicht. De full colour illustraties, kaartjes en overzichten zorgen voor een snel en compleet beeld van de betreffende religie.

Uitgeverij VBK Media

Verschijningsdatum 25-08-2015
U houdt misschien ook van
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief