Wat nooit eerder gebeurd is

In ‘Wat nooit eerder gebeurd is’ zijn Rudy Kousbroeks mooiste essays over kunst en techniek bijeengebracht. Wie een gedicht maakt, laat iets gebeuren wat niet eerder gebeurd is. Hetzelfde geldt wanneer iemand een auto ontwerpt. Voor Rudy Kousbroek liggen kunst en techniek dicht bij elkaar. Of het nu de schrijfmachine, de hefschroef, Disney-films, schoorstenen of oldtimers betreft, Kousbroek schreef erover met een brille en humor die zelfs verstokte alfa’s begeesterde. Met een elegante vanzelfsprekendheid legt Kousbroek de verbinding tussen esthetiek, techniek en kunst, tussen literatuur, taal en techniek, tussen beeldende kunst, fotografie en techniek – en steeds weer verbluffend treffend en inspirerend.
Uitgeverij Atlas Contact, Uitgeverij

Verschijningsdatum 01-04-2019
U houdt misschien ook van