Wat bedoelen wij wanneer wij God zeggen?

God is in onze tijd uit het ernstige denken zo goed als verdwenen. Van oudsher gold hij als belofte van heil, dan weer als bron van angst en bloedig conflict. En hadden mensen hem nodig om te kunnen leven. Heeft hij in onze cultuur opgehouden te bestaan? Hebben wij ons bevrijd van de dubbelzinnigheden van die naam? Rest ons enkel nog een woord dat zijn betekenis voorgoed verloren heeft? Is het geloof in God een illusie, of toch niet?

In dit boek gaat de auteur op zoek naar sporen die aan het oude woord God nieuw leven kunnen geven. Hoe komt God in het denken binnen? Wat wij onder God verstaan, bepaalt immers mede de vraag of hij bestaat en wat bestaan hier mag betekenen. Op boeiende en zeer bevattelijke wijze wordt aangetoond hoe het spoor naar God niet kan worden losgemaakt van de manier waarop wij onszelf verstaan. Wie zijn wij en wie is God? Ignace Verhack brengt de godsvraag niet in verband met een verklaring van hoe de wereld in elkaar steekt, hij ziet God veeleer als de oorsprong van de dynamiek van ons bestaan. God is een roepende oorsprong die de mens in beweging brengt.

Een filosofisch en eigentijds betoog dat onmiskenbaar als een mogelijke ‘weg’ naar God ervaren kan worden.

Uitgeverij VBK Media

Verschijningsdatum 17-10-2011
U houdt misschien ook van
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief