Wat autisme met je doet

Autisme is een ingrijpende, complexe stoornis met verstrekkendegevolgen. De beperkingen die uit autisme voortvloeien, kunnende relatie met ouders, partner, vrienden en collega’s erg onderdruk zetten en veroorzaken vaak onbegrip, verdriet en machteloosheid.Goede voorlichting kan alle betrokkenen helpen om hierbeter mee om te gaan.In Wat autisme met je doet beschrijven John Foran en Karin Harsevoort-Zoer met veel begrip de problemen die autisme op allerleiterreinen met zich mee kan brengen. Dit boek, dat opent met zesdiepte-interviews, is een nieuw deel in de succesvolle serie’Wat … met je doet’.Drs. J.C. Foran (1951) is gezondheidszorgpsycholoog en psychothera peut en werkt bij Eleos, stichting voor gereformeerde gees te -lijke ge zond heidszorg. Drs. K.B. Harsevoort-Zoer (1973) is ge zond -heids zorgpsycholoog en orthopedagoog en werkt bij Karakter, eenziekenhuis voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De diepte-interviewszijn verzorgd door Magda Blok, in het kader van haar afstudeeropdrachtMaatschappelijk Werk en Dienstverlening voor deChristelijke Hogeschool Ede.’De auteurs verschaffen een zeer waardevol en treffend inzicht inhet hoe en waarom van de problematiek van de mens met eenautismespectrumstoornis. Op een heldere wijze, vanuit hun gedegenen onderbouwde kennis en jarenlange praktijkervaring, laten zij demogelijkheden zien die mensen met autismespectrumstoornissenperspectief bieden.’ – Rutger Jan van der Gaag, Hoogleraar Klinischekinder- en jeugdpsychiatrie, UMCN St Radboud en Karakter UCN, Nijmegen envoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Uitgeverij VBK Media

Verschijningsdatum 01-11-2010
U houdt misschien ook van
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief