Vrije wil – een hersenkronkel?

De notie vrije wil, zo wezenlijk voor het menselijk bestaan, staat tegenwoordig sterk onder druk. Op grond van bevindingen vanuit de neurowetenschappen stellen auteurs als Dick Swaab en Victor Lamme dat die zogenaamde vrije wil niet meer is dan een hersenkronkel.Het is echter niet pas de neurowetenschap die aanleiding geeft te denken over de complexe relatie tussen (vrije) wil en determinisme/noodzaak. Thomas van Aquino, Spinoza, Kant, Iris Murdoch, Harry Frankfurt en tal van anderen hebben een veel minder naïef vrijheidsbegrip dan soms vanuit neurowetenschappelijke hoek wordt gesuggereerd. Dit boek brengt degelijke oude en nieuwe filosofische inzichten over de (on)vrije wil in verband met resultaten van de huidige neurowetenschappen.Met deze publicatie leveren redacteur en auteurs een bijdrage aan het bij tijden heftige debat over de fascinerende vraag naar de betekenis van neurowetenschappelijke bevindingen voor het denken over (on)vrijheid van ons willen en handelen. Het is geen welles-boek als reactie op spraak-makende nietes-boeken. Maar het wil wel iets aan het debat toevoegen: begripsverheldering, inzicht in samenhangen en meer opties om over na te denken. Opdat het denken niet stopt.Auteurs: Ciano Aydin, Edith Brugmans, Ybo Buruma, Wil Derkse, Pim Haselager, Frank Leoné, Donald Loose, Thomas Müller, René Munnik, Palmyre Oomen, Han van Ruler, Rudi te Velde en Arno Wouters.

Uitgeverij VBK Media

Verschijningsdatum 15-04-2013
U houdt misschien ook van
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief