Uiterste dagen

Wanneer een jonge historicus stuit op het verhaal van zijn overgrootvader Edvard, die bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Finland voor de keuze werd gesteld om al dan niet zijn land te dienen, besluit hij zijn in het slop geraakte carriere een wending te geven. Hij zet de gebeurtenissen op papier en bereist het gebied waar een deel van zijn zijn familie nog altijd woont. Maar houdt hij zich wel aan de historische feiten? Wat verzint hij erbij, wat is geoorloofd, wat gaat te ver – en waarom?

Finland nam deel aan de Tweede Wereldoorlog, aanvankelijk in een defensieve oorlog tegen de Sovjet-Unie, gevolgd door een nieuwe strijd tegen de Sovjet-Unie in samenwerking met nazi-Duitsland, en uiteindelijk samen met de geallieerden tegen nazi-Duitsland. Toen de betrekkingen met de Sovjet-Unie tijdens de oorlog veranderden kwam Finland in de situatie te staan ​​voor, toen tegen en vervolgens voor de algemene belangen van de geallieerde machten .

Uitgeverij Atlas Contact, Uitgeverij

Verschijningsdatum 28-02-2019
U houdt misschien ook van