Tegenwoordigheid van geest als Europese uitdaging

‘Hoe God verdween uit…’ Deze zin is inmiddels een populaireuitdrukking voor het wegvallen van de traditionele band tussen onzeervaring van de werkelijkheid en de christelijke geloofstraditie. Demoderne mens leeft in een onopgeloste spanning tussen algemeenaanvaarde (‘wetenschappelijke’, ‘objectieve’) kennis en eenveelvormige, private en vaak willekeurige (‘subjectieve’)wereldervaring. Dat vervreemdt hem van de werkelijkheid en maakthem onmachtig de grote problemen van onze wetenschappelijktechnischecultuur op te lossen.Dit boek beschrijft de fascinerende historie van het uiteengaan vanGodsgeloof en wereldweten in onze Europese geschiedenis en voerteen pleidooi voor de beslissende rol van de menselijke geest als bronvan alle kennis. Hoe vinden wij een nieuwe ‘tegenwoordigheid vangeest’ die ons in staat stelt de vervreemding te overwinnen en die onsde zeggenschap over onze wereld teruggeeft?Dr. H.W. de Knijff (1931) was predikant, docent en kerkelijkhoogleraar dogmatiek en christelijke ethiek aan de TheologischeFaculteit te Utrecht. Hij publiceerde over bijbeluitlegging,hermeneutiek, Noordmans en ethische vraagstukken als seksualiteiten milieuzorg.

Uitgeverij VBK Media

Verschijningsdatum 15-01-2013
U houdt misschien ook van
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief