Restletsels

Brouwers volhardt in zijn streven om de Nederlandse letteren
te zuiveren van parvenu’s en clichés. In deze bundel staan
nieuwe polemieken over collega-schrijvers, recensenten en
taalbureaucraten, aangevuld met essays, waaronder een kritisch
eerbetoon aan oeuvre en geest van Harry Mulisch.

Uitgeverij Atlas-Contact

Verschijningsdatum 27-09-2012
U houdt misschien ook van
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief