Noordmans, de filosofie en christelijk leiderschap

De auteur beschrijft in dit boek de wijze waarop de theoloogdr. O. Noordmans (1871-1956) gebruik maakt van de filosofie binnenzijn theologie. Hoewel Noordmans enkele beperkte voordelen ziet vande filosofie, acht hij haar vooral riskant en gevaarlijk voor theologen,omdat de filosofische taal en denkwijze fundamenteel verschillenvan die binnen de theologie. De analyse van zijn stellingname looptuit in een beknopte, heldere beschrijving van het onderliggendepatroon of denkraam van de theologie van Noordmans. Dit denkraamkan de studie van Noordmans vergemakkelijken. Ook kan hetgebruikt worden om actuele vraagstukken binnen kerk en theologiete beoordelen. Van dit laatste geeft dit boek twee voorbeelden.Ten eerste wordt op basis van de theologie van Noordmans hetpopulaire fenomeen van ‘christelijk leiderschap’ als een gevaar voorde kerk ontmaskerd. Het is een voorbeeld van beschadiging van detheologie door de filosofie, in dit geval seculiere management- enleiderschapsconcepten. Daarmee stelt de auteur zich diametraaltegenover veel moderne literatuur over christelijk leiderschap. Tentweede worden enkele tendensen aangegeven van recente besmettingvan de (moderne) theologie door de filosofie.Dr. C.P. (Kees) Boele (Alblasserdam, 1961) studeerde economie inRotterdam (Erasmus Universiteit), waar hij in 1995 promoveerde.Ook studeerde hij filosofie in Amsterdam (Vrije Universiteit). Begin2013 promoveerde hij op deze studie aan de Vrije Universiteit inde theologie. Sinds 1988 is hij bijna onafgebroken werkzaam in hethoger beroepsonderwijs, aanvankelijk als docent, sinds 2004 alsbestuurder.

Uitgeverij VBK Media

Verschijningsdatum 22-01-2013
U houdt misschien ook van
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief