Monarchie

Een fascinerend beeld van de geschiedenis van de Europese monarchie, de pogingen tot modernisering en de uitdagingen voor de toekomst.

In De monarchie beschrijft Kemal Rijken de belangrijkste vorstenhuizen in Europa vanaf een historisch kantelpunt: de Tweede Wereldoorlog. Rijken laat zien hoezeer het handelen van de Europese vorsten de loop van de gebeurtenissen in onder meer Nederland, Engeland, België, Spanje en Scandinavië heeft beïnvloed. De koninklijke families zijn vaak al decennia lang met elkaar verbonden door huwelijken en oorlogen, en hun geschiedenissen grijpen telkens in elkaar. Toch ziet ieder koningshuis zich voor andere opdrachten en dilemma’s gesteld. Bovendien moeten zij voortdurend nadenken over de media, de politiek en hun rol en invloed in een steeds veranderende samenleving.

Aan de hand van talloze pakkende anekdotes, verhalen en thema’s (diverse vorstenhuizen verleende achter de schermen medewerking) schetst Rijken een levendig beeld van de Europese monarchen en hun families. Ook maakt hij de balans op. Hebben we aan het eind van deze eeuw nog koningshuizen in Europa?

Voor wie alles wil weten over de Europese monarchie in het moderne tijdperk.

Uitgeverij Ambo/Anthos B.V.

Verschijningsdatum 02-10-2023
U houdt misschien ook van