Managing*

Leiderschap is eenvoudigweg goed uitgevoerd management volgens Henry Mintzberg. Om een accuraat beeld te krijgen van management zoals dat wordt beoefend in plaats van management zoals gepredikt, sprak met en keek hij naar negenentwintig verschillende managers op een voor hen typische werkdag. Afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en non-profitorganisaties, uit allerlei sectoren, waaronder het bankwezen, de politie, de vliegtuigproductie, de detailhandel en de gezondheidszorg, en werkzaam in verschillende omgevingen, variërend van een vluchtelingenkamp tot een symfonieorkest. Zijn observaties vormen de empirische basis voor dit boek.

Mintzberg laat zien dat managers in de echte wereld vaak niet de reflectieve, systematische planners zijn die in de meeste managementboeken worden geïdealiseerd - de werkelijkheid, zoals het niet-aflatende tempo, de frequente onderbrekingen en de duizelingwekkende verscheidenheid aan activiteiten maken dat onmogelijk. Hij erkent dit en schetst een nieuw managementmodel: geen lijst met taken, maar een dynamisch proces waarin managers hun doel bereiken door te werken door middel van informatie, door mensen en, zeldzamer, door directe actie. Mintzberg beschrijft de verschillende rollen die managers aannemen om op deze drie vlakken te functioneren, waarbij hij benadrukt dat ze aan alle drie tegelijk moeten werken en de balans moeten bepalen die het meest geschikt is voor hun specifieke, unieke situatie. Dat is de reden waarom, benadrukt Mitzberg, managen geen beroep is - "het is een praktijk", schrijft hij, "voornamelijk geleerd door ervaring en geworteld in context."

Nadat Mintzberg de aard van modern managen heeft vastgesteld, kijkt hij naar de verschillende managementervaringen. Hij identificeert twaalf factoren die van invloed zijn op management, waarbij hij de factoren benadrukt die echt belangrijk zijn (niet noodzakelijkerwijs degene die je zou denken) en biedt een verhelderende typologie van verschillende benaderingen van management - wat hij managementhoudingen noemt. Hij biedt inzichtelijke manieren om om te gaan met enkele van de meest vervelende vraagstukken waarmee managers worden geconfronteerd, en brengt uiteindelijk alles samen om een uitgebreid beeld te geven van de werkelijke effectiviteit van managers - een benadering die hij 'betrokken management' noemt. Zoals altijd zijn zijn ideeën dwars, mythe-doorbrekend en zeer goed onderbouwd. Dit is een boek voor managers dat er echt toe doet.

Uitgeverij Atlas Contact, Uitgeverij

Verschijningsdatum 17-11-2010
U houdt misschien ook van