Legendarische Veldheren

Wat was de indrukwekkendste zege van de drie overwinningen die Hannibal behaalde op de Romeinse supermacht? Welke tactische vondst bracht JuliusCaesar de victorie bij Pharsalus tegen Pompeius? Hoe kreeg Alexander de Grote zijn troepen zo gek om hem te volgen en het halve Aziatische werelddeel te veroveren? Op al deze vragen geven briljante en gelouterdehistorici antwoord in dit boek, zoals:- Tom Holland (Rubicon, De gang naar Canossa – Athenaeum-Polak & Van Gennep),- Adrian Goldsworthy (De Val van Rome, Carthago – Ambo), en- Robin Lane Fox (De klassieke wereld – Bert Bakker.

Uitgeverij VBK Media

Verschijningsdatum 01-02-2010
U houdt misschien ook van
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief