Kwetsbaarheid omhelzen

‘Al veel langer pleit ik ervoor om de alomvattende kwetsbaarheid van het leven niet uit de weg te gaan, maar te omhelzen. Fragiliteit, onzekerheid, onvoorspelbaarheid, afhankelijkheid en aanraakbaarheid, hoe ongemakkelijk vaak ook, vormen een bron van diepe inzichten. Ontregelende ervaringen waarin kwetsbaarheid zich manifesteert, brengen ons in grensgebieden met nieuwe perspectieven en creativiteit.’

Ontregelende ervaringen slaan de grond onder je voeten vandaan. Wie ben je als niets meer is zoals het was? Wie zou je kunnen worden en wie kunnen daarbij helpen?

In een wereld met klimaatverandering, vluchtelingencrisis, groeiende ongelijkheid en oorlogen -- een wereld waarin oude zekerheiden ophouden te bestaan en nieuwe nog niet zijn ontdekt -- schetst Christa Anbeek de contouren voor gemeenschappen met een hart. Juist vanuit kwetsbaarheid kunnen we weer verbinding zoeken en vinden

Over eerder werk:

Voor Joseph en zijn broer’ is een intens persoonlijke én tegelijkertijd filosofische verkenning van het belang van spelen. – Juryrapport Beste Spirituele Boek

Uitgeverij VBK Media

Verschijningsdatum 29-06-2023
U houdt misschien ook van