In den beginne speelde God

Bijbelteksten tot leven gewekt met de kracht van de theatrale verbeelding. Van Kaïn tot Job, van Thomas tot Paulus, van schepping tot apocalyps.In bijbelverhalen schuilt een enorme dramatische kracht. Die komt in deze theaterteksten volop naar voren en zuigt de lezer, de toeschouwer het verhaal in. Zo krijgen bijbelverhalen opnieuw reliëf, dat ze verontrustend en verrassend maakt.Soms raken mensen uit de kantlijn van het verhaal in gesprek met de hoofdpersonen, soms betreedt de schrijver zelf het podium en onderzoekt wat mensen drijft aan hoop en geloof. De theatervorm geeft ruimte om ook buiten de paden van de christelijke traditie deze verhalen te onderzoeken. Om daarmee basale> waarden van ons mens-zijn, alles wat er is aan liefde, trouw, rechtvaardigheid en solidariteit, op het spoor te komen.Ferdinand Borger is journalist en theoloog, en werkt als theatermaker en programmamaker, coach voor het voorgaan in liturgie en optreden in het openbaar.In de lijn van zijn reis langs retraitecentra en zijn boek hierover, Hemelse oorden, ontwikkelt Ferdinand een aanbod voor meditatieve wandelingen op maat.

Uitgeverij VBK Media

Verschijningsdatum 16-04-2015
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief