Il Principe

Machiavelli’s Il Principe (doorgaans vertaald als De vorst of De heerser) is wellicht de bekendste en invloedrijkste klassieke politieke tekst uit de westerse literatuur. Machiavelli’s idee vonden weerklank onder wereldleiders door de eeuwen heen, en zijn gedachten over staatkunde en de condition humaine zijn tot op de dag van vandaag een inspiratiebron voor historici, politicologen en letterkundigen. Deze nieuwe Nederlandse vertaling – de eerste in meer dan dertig jaar – is tot stand gekomen op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en beoogt Machiavelli’s meesterwerk te plaatsen in zijn historische, politieke en literaire context. 
Deze monumentale nieuwe editie bevat, naast Il Principe, een reeks minder bekende, maar vaak zeer belangrijke geschriften van Machiavelli. Ten eerste is een vijftiental korte politieke geschriften opgenomen, die inhoudelijk nauw aansluiten bij Il Principe en waarvan de meeste nog niet eerder in het Nederlands werden vertaald. Ook is een aantal belangrijke en veelal vermakelijke brieven opgenomen, die licht werpen op Machiavelli’s opvattingen en op de omstandigheden die hem ertoe brachten Il Principe te schrijven. Ten slotte bevat deze uitgave een vertaling van Het leven van Castruccio Castracani: een gealiseerde biografische schets van een veertiende-eeuwse krijgsman, waarin een aantal politieke kernideëen van Machiavelli herkenbaar zijn. De vertalingen worden voorafgegaan door een uitvoerige inleiding, en zijn alle voorzien van uitgebreid commentaar.

Uitgeverij Ambo/Anthos Uitgevers

Verschijningsdatum 01-02-2017
U houdt misschien ook van
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief