Het concrete is het wezenlijke

Geloven is iets tussen God en mens. Daarbij speelt onvermijdelijk depersoonlijke ervaring een rol. Om objectieve geloofszekerheid te krijgen,kan men zich tegen het subjectieve verzetten. Maar heeft zo’n poging kansvan slagen?In de jaren dertig van de twintigste eeuw probeerde de gereformeerdeschoolmeester Antheunis Janse uit Biggekerke het geloof te bevrijden vanwat vaak bevinding wordt genoemd. Janse wees onvermoeibaar op debetrouwbare beloften van Gods verbond: men moest het niet zoeken inhet drijfzand van de ervaring. Janse is omstreden door zijn oproep om inde Tweede Wereldoorlog de Duitse bezetter te gehoorzamen als de wettigeoverheid. Verder speelde hij een rol in de aanloop naar de Vrijmaking van1944. Mede daardoor was binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakten de Nederlands Gereformeerde Kerken ‘beleving’ jarenlang een beladenterm. Verrassend genoeg blijkt dat Janses benadering juist sterk gekleurdwas door zijn persoonlijke ervaringen.Geert van Dijk (1968) is predikant in de Nederlands Gereformeerde Kerkvan Sliedrecht. Hij promoveerde op deze studie aan de TheologischeUniversiteit te Apeldoorn.

Uitgeverij VBK Media

Verschijningsdatum 30-10-2014
U houdt misschien ook van
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief