Habermas

De Duitse filosoof Jürgen Habermas is een van de meest invloedrijke intellectuelen van deze tijd. Hij is een van die zeldzame denkers die nog een filosofie presenteert die de meest uiteenlopende domeinen van het leven en samenleven omvat. Zijn moraal, zijn theorie over de moderne maatschappij, zijn visie op democratie en recht berusten op een fundamentele opvatting over rationaliteit. Deze komt tot uitdrukking in een aantal belangrijke onderscheidingen die gemeengoed zijn geworden in de hedendaagse sociale theorie en politieke filosofie. Voorbeelden hiervan zijn de onderscheiden tussen systeem en leefwereld, tussen communicatieve en instrumentele rationaliteit en tussen communicatief en strategisch handelen.Dit boek biedt een inleiding tot Habermas’ politieke filosofie en tot zijn rechtsfilosofie maar legt ook uit hoe deze meer recente analyses verbonden zijn met de rest van zijn werk. Daarbij kiezen de auteurs voor een thematische en in zekere zin ook chronologische onderverdeling van zijn werk in drie delen. In het eerste deel gaan ze in op zijn epistemologie, zijn theorie van het communicatieve handelen en op de morele onderbouw van Habermas’ discoursethiek. In het tweede deel analyseren ze zijn discourstheorie van het recht en de democratische rechtsstaat. In het derde deel verduidelijken ze het belang van Habermas’ werk aan de hand van zijn standpunten over actuele politieke vraagstukken, zoals de toekomst van Europa, het multiculturalisme, de rol van de religie en de globalisering.Habermas heeft als filosoof meer persoonlijke autoriteit dan enige andere mij bekende denker. Zijn ideeën spiegelen zich in zijn persoonlijkheid en zijn persoonlijkheid in zijn ideeën.’ RONALD DWORKINTIM HEYSSE (1960) studeerde klassieke talen en filosofie in Leuven en Antwerpen. Van 1995 tot 2004 was hij redacteur bij het Beknopt Verslag van het Vlaams Parlement. Nu is hij hoofddocent bij de Afdeling Wijsbegeerte van de KU Brussel en lid van de Onderzoeksgroep Politieke Filosofie. Samen met Wilfried Goossens redigeerde hij Engelen van de wereld. Hedendaagse filosofen over democratie (2001) en Democratie als filosofisch vraagstuk. Lezingen over macht. vertegenwoordiging en politiek (2003).STEFAN RUMMENS (1975) is als postdoctoraal onderzoeker van het FWO verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven. Hij promoveerde in 2004 op eeu studie over Habermas’ democratietheorie. Hij publiceerde over politieke en sociale thema’s als rechtvaardigheid, populisme en globalisering.RONALD TINNEVELT (1971) is universitair docent rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en buitengewoon gastdocent aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Naast artikels over Rawls, Habermas en Kant publiceerde hij De multiculturele samenleving in conflict (2005, met B. van Leeuwen), Internationale rechtvaardigheid (2005, met G. Verschraegen) en De stem van het volk (2007, met Raf Geenens).

Uitgeverij VBK Media

Verschijningsdatum 13-04-2007
U houdt misschien ook van
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief