Grote verwachtingen

Dit is het vervolg op het immens succesvolle in 2004 verschenen 'In Europa'. Waar bij 'In Europa' de focus ligt op de in zoveel opzichten gruwelijke 20ste eeuw, getekend door twee wereldoorlogen, gaat 'Grote verwachtingen' over de eerste twee decennia van de eenentwintigste eeuw. Geert Mak schetst de sfeer en stemming tijdens de eeuwwisseling, het optimisme dat toen hoogtij vierde maar gaandeweg verdween, de gevoelens rond de invoering van de euro, de gevolgen van de aanslag op de Twin Towers, de toestand in Oost-Europa en Rusland, de bankencrisis, de Verenigde Staten, Noord- versus Zuid-Europa en de zich aandienende vluchtelingencrisis. Eind 2020 werd hier een epiloog aan toegevoegd, over de totaal onverwachte coronacrisis. Inmiddels is 'Grote verwachtingen' in tien talen vertaald. In 2021 verscheen de Engelstalige geactualiseerde editie, met onder andere een analyse van de Brexit, de gevolgen van het Trumptijdperk en de pandemie die nog niet voorbij was. Deze Nederlandse uitgave is eveneens verrijkt met die actualisering.
Uitgeverij Atlas Contact, Uitgeverij

Verschijningsdatum 29-11-2023
U houdt misschien ook van