Geen paniek!

Het is een bijna automatische reflex van elke ouder om kinderen te willen beschermen, zeker in tijden
waarin we langs alle kanten geïnformeerd worden over vreselijke misdrijven tegen jongeren. Heidi De
Pauw doorprikt die luchtbel: we kunnen onze kinderen helemaal niet behoeden voor het extreme kwaad.

Als jonge criminologe werkte Heidi De Pauw bij de preventiedienst van Binnenlandse Zaken ten tijde van de zaak-Dutroux. Die blijft in het gemeenschappelijk geheugen van ons land gegrift staan en zou ook de loopbaan en het leven van Heidi De Pauw bepalen.

Paniek en angst zijn slechte raadgevers en met veel preventiemaatregelen maakt men een cruciale fout:
de verantwoordelijkheid wordt bij het kind gelegd. Te vaak gaat men voorbij aan wat de fundamentele
bouwsteen is in de opvoeding van een kind: vertrouwen. Vertrouwen geven en vertrouwen hebben.

Heidi De Pauw startte haar carrière als adjunctadviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
waar ze verantwoordelijk was voor drugspreventie en megadiscotheken. In 1998 begon ze bij Child Focus als verantwoordelijke voor de dossiers van vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Sinds 1 januari 2012 is zij algemeen directeur van Child Focus.

Uitgeverij Linkeroever Uitgevers NV

Verschijningsdatum 11-10-2018
U houdt misschien ook van
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief