Een feestelijk geloof

In dit boek gaat predikant At Polhuis de uitdaging aan onder woorden te brengen waar veertig jaren van preken en geloven hem hebben gebracht.

Polhuis begon zijn theologische studie als zoeker, en dat zoekende raakte hij nooit kwijt. Verlegen met veel geloofsvragen richtte hij zich op het diaconaat.
Tegelijk bleef hij in zijn preken proberen in woorden te vangen wat christelijk geloof inhoudt.
Het is voor hem van grote betekenis dat het christelijk geloof gekenmerkt wordt door drie feesten: Kerst, Pasen en Pinksteren. Geloof is niet iets zwaarmoedigs.
In het geloof vieren we de God die in deze feesten steeds op een andere wijze bevrijdend naar ons toe komt.
Bij het schrijven van dit boek werd de auteur geinspireerd door zijn kleinkinderen. Aan hen wil hij dit boek als bagage meegeven, in de hoop dat het Woord ook voor nieuwe generaties en in een geseculariseerde samenleving blijft klinken.

At Polhuis (1946) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Als predikant werkte hij op de rand van kerk en samenleving, met name in de oude wijken van Rotterdam. Hij publiceerde daarover o.a. in zijn proefschrift Lotgenoten, Bondgenoten.

Uitgeverij VBK Media

Verschijningsdatum 30-10-2014
U houdt misschien ook van
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief