Dit spel verandert je leven

'Dit spel verandert je leven' van Agali Mert gaat uit van een bijzonder eenvoudig idee; vrijwel al ons handelen volgt de principes van een spel. Er zijn welomschreven spelers, er zijn duidelijke doelen, er kunnen ruimtes beschreven worden waarbinnen de interacties zich afspelen, er is sprake van vrijwillige deelname, er zijn regels waaraan de spelers zich moeten houden, en er is een duidelijke terugkoppeling. Om de wereld om ons heen vanuit het perspectief van een spel te zien, is echter een andere manier van kijken nodig. Aan de hand van sprekende voorbeelden over liefde, oorlog en bedrog leert 'Dit spel verandert je leven' je de spelelementen en de verbanden tussen spel, biologie en gedrag te herkennen. Het reikt handvatten aan om deze elementen te gebruiken om je doelen te bereiken, welke rol je in het leven ook vervult en hoe je je leven ook leeft.
Uitgeverij Atlas Contact, Uitgeverij

Verschijningsdatum 27-10-2014
U houdt misschien ook van