Depressie & psychodynamiek

Depressie neemt steeds meer toe, ondanks verschillende ‘evidence-based’ behandelmethoden. Er wordt zelfs van een epidemie gesproken. Toch zijn er veel controverses rond depressie. Komt depressie echt zoveel voor of is aan ‘gewoon verdriet’ een psychiatrisch etiket gegeven? Missen de huidige behandelingen iets essentieels?Depressie is psychodynamisch gezien niet zozeer een ziekte maar een reactie op relationele levenservaringen waarin verlies vaak centraal staat. Een veelheid aan stressvolle factoren kan echter bij kwetsbare mensen een depressie veroorzaken waardoor men kan ‘wegvallen uit het bestaan’.In dit boek staat het psychodynamisch perspectief op depressie centraal, zowel in theoretische bespiegelingen als in praktische zin bij de beschrijving van psychodynamische behandelmethoden.J. Dirkx is psychiater, psychoanalyticus en psychotherapeut, opleidingsanalyticus bij het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap, werkzaam in eigen praktijk in Utrecht.Mw. N.J. Nicolai is psychiater, psychoanalyticus en psychotherapeut, opleidingsanalyticus bij het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap, werkzaam in eigen praktijk in Rotterdam.

Uitgeverij VBK Media

Verschijningsdatum 01-09-2012
U houdt misschien ook van
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief