De kleuren van Amerika

Amerika verkleurt, veroudert en verspaanst. De klassieke protestantse gemeenten krijgen het gezelschap van megakerken, moskeeën en tempels. Er lopen breuklijnen in de samenleving tussen superrijken en een verarmende middenklasse, tussen de grootstad en de voorstad, tussen de elite en de modale Amerikaan. De diversiteit van Amerika is niet enkel een etnisch mozaïek, maar tegelijk een kwestie van leeftijden en geld, van waarden en geloof, van woonpatronen en ideologie. Het zelfbeeld van de natie, als een protestants land van onbegrensde mogelijkheden, staat onder druk. Dat roept spanningen en wantrouwen op, en verhitte politieke debatten.Toch gaat Amerika ervaren om met diversiteit. De idee dat de Verenigde Staten blank moeten zijn, is definitief begraven. Jaarlijks komen er een miljoen legale nieuwkomers bij. Ook illegalen vinden vroeg of laat hun plaats. Migranten integreren snel, al krijgen ze weinig hulp. Amerika houdt ons zo een spiegel voor. Europa is guller met steun maar zuiniger met begrip. De integratie verloopt er stroef en tradities botsen. De kleuren van Amerika biedt een overzicht van de Amerikaanse diversiteit in al haar vormen en geledingen. De multiculturele samenleving is geen pretpark, maar work in progress, met mooie en lelijke kanten, successen en mislukkingen. Bert De Vroey is VRT-radiojournalist. Hij maakte als verslaggever tientallen reizen in de VS.

Uitgeverij Linkeroever Uitgevers NV

Verschijningsdatum 15-11-2011
U houdt misschien ook van
Blijf op de hoogte

Hier kan u zich inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief